Отпушване на канали – сифонаж 2

Когато „хидравличното бутало“ минава през съединението на санитарния прибор, в него става разреждане, което се стреми да изсмуче водата от сифона. Това явление е „сифонаж чрез всмукване“, и няма нищо общо с отпушване на канали или запушен канал.

При автосифонаж се създава всмукване, което абсорбира и последното количество вода, което трябва да остане в сифона за хидравлична покривка.
То се получава, когато:
а) каналното разклонение на този апарат е много дълго и сечението на каналната тръба е малко.
б) дъното на санитарния прибор във вертикално сечение е вдлъбнато.
За избягване на сифонажа и автосифонажа трябва да се изгради една система от тръби, която да създаде равновесие в наляганията при всички случаи, за да може да се запази хидравличното запушване на сифоните.
Хидравличните затвори на сифоните имат предназначение да не допускат навлизането на замърсен въздух от канализацията в помещенията. Това е първостепенна хигиенна необходимост и особено важна при помещения, в които въздухът трябва да бъде стерилен, като операционни зали, превързочни помещения и други подобни. Преди да се обадите на някой за отпушване на канали в София, проверете дали има вода в сифоните, да не би от там да идва неприятната миризма на канал.

Запазването на хидравлични затвори се постига:
а) със специални сифони.
б) със специални вентилационни тръби.
Установено е от опит, че в известни случаи може да не се прави вентилация на всички прибори, без да се получи пробиване на водния затвор на сифона. За да се постигне това, трябва да има налице някои условия.
Такива случаи са:
а) когато в една баня има последователно вързани клозет и мивка, вливаща се в един канал, може да се вентилира само сифонът на мивката.
б) когато един санитарен прибор излива водата си направо в един вертикален канал, чието сечение е най-малко три пъти по-голямо от това на разклонението и ако разклонението не е по-дълго от 0,60 м при вдлъбнато и 1,20 м при плоско дъно на санитарните прибори.
в) може да не се строи вентилация на санитарни прибори, които са скачени направо на главните хоризонтални събиратели, ако разстоянието им до него е по-малко от 1,50 м. Все пак трябва да се има предвид, че е много по-добре да се вентилират всички сифони. На тази връзка ще намерите подобна статия за неприятна миризма на канал, ако желаете можете да я прочетете.

За отпушване на канализационните тръби се оставят ревизионни контролни фасонни парчета, разположени над пода на вертикалните канали, както и на дългите хоризонтални клонове. Ревизионните фасонни парчета се поставят на вертикалните канални тръби през етаж, но обезателно в най-горния и най-долния етаж, като първите се поставят по-горе от всички включени в етажа канали на 20 см над ръба на най-високия санитарен прибор.

Вашият коментар