Отпушване на площадков сифон на жилищен блок в София