Отпушване на канал между две шахти в блок София

запушен канал

В това мазе имаше ревизионен отвор Ф 150, и като най-ниска точка, фекалната вода беше избила.

При този случай, запушването беше вътрешно в блока между две ревизионни шахти. Между двете шахти в мазето на снимката имаше отвор на каменинова тръба ф 150 мм и от там се пълнеше мазето.  Поради фекалната вода, започнахме отпушването от празната към пълната шахта.

запушена канална шахта

Това е пълната ревизионна шахта

Нивото на пълната шахта беше по високо от залятото мазе и затова тази шахта не преливаше.

фекални води

Снимка на мазето откъм пълната шахта

Точно в долния край на снимката се намира отвора на тръбата.

Каменинов отвор ф 150

Ревизионния отвор

След като отпушихме канала водата изтече и вече ясно се вижда отвора на канала.

Капак за ремонт на шахта

Водата от шахтата изтече

Поради честите запушвания в този Софийски блок, се наложи да провериме канала, като вкарахме специален инструмент през отвора да шахтата. Оказа се, че канализацията /тръбите/ са в ред, но шахтите са за ремонт.