Отпушване на канали – сифонаж 1

Много от Софиянци се оплакват, че имат неприятен мирис в помещенията им. Поради тази причина ние от отпушване на канали София ще се постараем да обясним по-долу в две статии, каква е причината:
Потокът от течността, която минава в канализационните тръби, е прекъснат, има различни количества и скорост. Когато първите води от една странична тръба на някой санитарен прибор са паднали във вертикалния канал и са придобили известна скорост, последните части на водата изпълват още страничната тръба. От това следва, че въздухът от горната част на вертикалния канал е повлечен надолу от падащата вода. Пространството, което заема тази смес от въздух и вода, е по-голямо от това, което би заела само водата. Тази смес от въздух и вода пада надолу като еластично бутало, изтласква въздух надолу, а всмуква намиращия се въздух отгоре в тръбата.

В зависимост от това, дали водата в началото на буталото се ускорява или забавя, се създава отрицателно или положително налягане, което се предава по-нататък в тръбите, свързани с него. Когато първата вода, паднала във вертикалния канал, е придобила скорост, по-голяма от скоростта на следващата я, предизвиква се отрицателно налягане или разреждане на струята. Сгъстяване или положително налягане се получава, когато първата вода, паднала във вертикалния канал при достигане на края му, придобива по-малка скорост от следващата я вода.
Така положителното налягане е малко, ако вертикалната тръба отдолу е съединена направо без сифон с градската канализация, а отрицателното налягане е също по-малко, ако вертикалният канал е отворен на върха. Неприятния мирис не винаги е свързан със запушен канал и отпушване на канали при такива случаи не се прилага.

Друга причина за отрицателно налягане е бързото преминаване на по-голямо количество вода, изпълващо вертикалната канална тръба, край тръба, вливаща се в същия вертикален канал. При така изсипваната вода oт санитарен прибор във вертикалната тръба образувалото се „бутало“ ще предизвика всмукване на сифона на санитарния уред и сгъстяването под буталото ще избута водата. Да предположим, че санитарният прибор от някой етаж излива вода във вертикалния канал. Отпадъчната вода изпълва каналната тръба и се отправя бързо надолу, като образува нещо като бутало, което произвежда сгъстяване на въздуха под него и разредяване над него. Следователно в сифоните на приборите ще има по-голямо налягане от атмосферното, като разликата може да бъде такава, че да изкара напълно водата от сифоните в санитарните прибори и нечистият въздух да навлезе в помещенията. Това явление се нарича „сифонаж чрез сгъстяване“.

На главния хоризонтален клон и хоризонталните клонове, когато се монтират в монтажни канали, се поставят също ревизионни фасонни парчета, а когато са положени в земята, те се поставят в ревизионни шахти от които се извършва отпушване на канали. В постройката ревизионните шахти са снабдени с ревизионни фасонни парчета, а отвън могат да се предвиждат и шахти с кюнети. През тези шахти въздуха при явлението сифонаж сгъстяване, преминава свободно и за това капаците не се подмазват. Следва сифонаж две.